Žemėtvarkos projektai

Žemėtvarkos projektai, skirstomi į dvi kategorijas: sklypų sujungimo arba padalijimo (formavimo ir pertvarkymo) projektus ir kaimo plėtros projektus. Apie sklypų formavimo paslaugas galite skaityti skiltyje: Formavimo ir pertvarkymo projektai.

 

 Kaimo plėtros projektai

 

Tai teritorijų planavimo dokumentas, rengiamas, siekiant kaimo gyvenamosiose vietovėse bei neurbanizuotose teritorijose suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimus.


Vykdant tokį projektą, atliekamas sodybos vietos parinkimas, formavimas ir projektavimas, nustatant „ūkininko sodybos ribas“ ir „ūkininko sodybos statybos zoną“ žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant paskirties.


Taip suplanuotoje teritorijoje galima vykdyti statybas vienam gyvenamosios paskirties pastatui su keletu pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių, reikalingų ūkininko veiklai vykdyti.


Tačiau toks ūkininko kaimo plėtros sodybos projektavimas galimas tik didesniame nei 0,5 ha žemės sklype, kurio naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai, esančiame ne miesto teritorijoje.


Taip pat, šiuo kaimo plėtros projektu galima suprojektuoti miško užsodinimą žemės ūkio paskirties žemėje, kurio paskirtį po užsodinimo galima pakeisti į miškų ūkio.

 

Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Vykdyti statybas žemės ūkio paskirties žemėje;
• Miškui įveisti ne miškų ūkio žemėje.