Kontroliniai matavimai

Inžinerinių tinklų išpildomoji (kontrolinė) geodezinė nuotrauka  

 

Sudaroma, atlikus geodezinius matavimus, kurių metu valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94) matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. 

 

Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas. Ši paslauga atliekama vadovaujantis techninių reikalavimų reglamentu.

 

Paslauga aktuali asmenims, norintiems įteisinti inžinerinius tinklus.

 

 

Pastato išpildomoji (kontrolinė) geodezinė nuotrauka

 

Tai geodezinių matavimų nuotrauka, parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje baigus statyti pastatą. Paslaugos vykdymo metu tikrinama, ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, ar išlaikyti atstumai nuo ribų, taip pat, pastatų aukštis. 

 

Ši paslauga reikalinga prieš priduodant pastatą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

 

Paslauga aktuali asmenims, norintiems įteisinti naują / seną statybą.