Topografiniai matavimai

Topografinė nuotrauka, arba toponuotrauka, būtina pradedant įvairius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ir suderinto ne vėliau kaip prieš vienerius metus.

 

Topografiniame plane išsamiai vaizduojama dabartinė situacija: reljefas, požeminės komunikacijos, vietovės objektai, požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai sudaromi analogine ir / arba skaitmenine forma 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 masteliais.

 

Topografinė nuotrauka – tai  brėžinys, kuriame pavaizduota faktinė antžeminė ir požeminė situacija matuojamame žemės sklypo plote.

 

Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Įrengti ūkininko sodybą (kaimo plėtros projektas) netoli ežerų arba ant melioracijos vamzdynais sausinamos žemės;
• Teisėtai statyti namą (us) pagal projektą;
• Prijungti prie namo požeminius inžinerinius tinklus; 
• Įteisinti neteisėtai pastatytą daugiau kaip 80 kv. m ploto namą;
• Atlikti arba jau atlikusiems namo rekonstrukcijas;
• Atlikti plačius kasinėjimo darbus, nepažeidžiant požeminių tinklų ar drenažo vamzdynų.