Topografiniai matavimai

Geodeziniai matavimai

Nekilnojamo turto paslaugos

Topografinis planas

   Topografinė nuotrauka arba toponuotrauka būtina pradedant įvairius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką, projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ir suderinto ne vėliau kaip prieš vienerius metus.

   Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija: reljefas, požeminės komunikacijos, vietovės objektai, požeminiai inžineriniai statiniai, bei tinklai. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, bei savivaldybėmis. Topografiniai planai sudaromi analoginėje ir/arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais.

   Topografinė nuotrauka – tai  brėžinys, kuriame pavaizduota faktinė antžeminė ir požeminė situacija matuojamame žemės sklypo plote.

Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Įsirengti ūkininko sodybą (kaimo plėtros projektas) netoli ežerų arba ant melioracijos vamzdynais sausinamos žemės;
• Teisėtai statyti namą (us) pagal projektą;
• Prisijungti prie namo požeminius inžinerinius tinklus; 
• Įsiteisinti neteisėtai pastatytą virš 80 kvadratų ploto namą;
• Atlikti arba jau atlikusiems namo rekonstrukcijas;
• Atlikinėti plačius kasinėjimo darbus, nepažeidžiant požeminių tinklų ar drenažo vamzdynų.