Topografiniai matavimai

    Topografinė nuotrauka – tai  brėžinys, kuriame pavaizduota faktinė antžeminė ir požeminė situacija matuojamame žemės sklypo plote. Prieš pradedant įvairius projektavimo darbus, būtina sudaryti topografinę nuotrauką. Pagal nustatytą tvarką, projektavimo darbai (architektūra, žemėtvarka, detalieji planai) gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ir suderinto ne vėliau kaip prieš vienerius metus.

    Topografiniame plane išsamiai vaizduojama dabartinė situacija: reljefas, požeminės komunikacijos, vietovės objektai, požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai. Parengti planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai sudaromi analogine ir / arba skaitmenine forma 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 masteliais.

    Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Atlikti plačius kasinėjimo darbus, nepažeidžiant požeminių tinklų ar drenažo vamzdynų;
• Įrengti ūkininko sodybą (kaimo plėtros projektas) netoli ežerų arba ant melioracijos vamzdynais sausinamos žemės;
• Įteisinti neteisėtai pastatytą daugiau kaip 80 kv. m ploto namą;
• Prijungti prie namo požeminius inžinerinius tinklus;
• Atlikti arba jau atlikusiems namo rekonstrukcijas;
• Teisėtai statyti namą (us) pagal projektą;
Prieš įvairius projektus.