Su kuo valgoma architektūra?

geodeja architektura 3

   Architektūra yra pastatų projektavimo mokslo ir meno rūšis.. Vienas garsus architektas Philipas Jonesas teigė, jog „Architektūra yra menas ir nieko daugiau“. Tačiau yra teigiančių, jog architektūra yra menas, tačiau yra manančių, jog tai nėra meno rūšis. Kitas žymus architektas Patrikas Schumacheris teigė, jog „Architektūra nėra menas, nors jos tikslas ir yra į visuomenės evoliuciją įnešti naujų raiškos formų“.

   Architekto tikslas yra projektuoti statinius ir taip formuoti aplinkos erdvę. Akademiniam lygmenyje architektūra skirstoma į urbanistikę ir tūrinę architektūra.

   Architektas yra toks asmuo, kuris padeda klientui arba išspręsti tam tikrą problemą susijusią su jau turimu statiniu, arba padeda įgyvendinti idėją, paruošdamas naujos statybos architektūrinį projektą. Pasirinkęs ir universitete baigęs studijas, architektas, kuris nenori būti užmirštas, sustoti vietoje, nuolatos turi būti žingeidus naujovėms, tobulėti gilindamas savo žinias ne tik architektūros srityje lankydamas mokymus ar kursus, bet ir plėsdamas savo akiratį domėdamasis ir kitų rūšių menu, politika, kitomis sritimis. Taip pat prie architekto sėkmės prisideda darbo etikos laikymasis.

   Dažniausiai klientai, kreipdamiesi į architektą tikisi jo pagalbos ne tik parengiant tam tikros rūšies projektą, bet ir patariant, padedant apsispręsti dėl namo išplanavimo, medžiagų, kurios bus naudojamos tam tikro statinio statybai bei kitų dalykų, aspektų. Neretai savo darbo kasdienybėje architektai susiduria su tokiais atvejais, kai klientas nežino, koks projektas yra reikalingas, ruošiantis atlikti tam tikrus rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus ar norint pristatyti priestatą prie statinio, ar atlikti kitus statinio koregavimo darbus. Tokiais atvejais yra reikalinga kompetetingo architekto konsultacija, kuris galėtų aiškiai ir paprastai, suprantamai paaiškinti sudėtingus dalykus. Gebėjimas aiškiai perteikti su šia sritimi nieko bendra neturinčiam žmogui sudėtingą architektūrinę informaciją yra retas gebėjimas bei kompetencija.  

   Architektūrinių projektų rūšių yra daugiau negu keletas, su kuriomis tikrai vertinga susipažinti, nes tai palengvintų procesus ateityje, jeigu prireiktų architekto paslaugų.

Architektūrinių projektų rūšys yra šios:

1) Statybos projektas - tokio tipo projektas yra ruošiamas norint statyti ypatinguosius ar neypatinguosius statinius.
2) Statinio modernizavimo projektas - tokio pobūdžio projektas yra ruošiamas tuomet, kai norima atnaujinti jau turimą statinį. 
3) Rekonstrukcijų projektas - šis projektas yra rengiamas tuomet, kai ruošiamasi rekonstruoti esamą statinį: pristatyti priestatą, pastatyti antrą ar trečią aukštą, atlikti sienų ar stogo apšiltinimo darbus, keičiant statinio laikančiąsias konstrukcijas, tam tikras architektūros detales iš senų keičiant į naujas, visiškai pakeičiama fasadų išvaizda ar vykdomi kiti darbai  su rekonstrukcija susiję darbai.
4) Griovimo projektas - šios rūšies projektas yra rengiamas tuomet, kai yra nugriaunamas  ypatingas pastatas ir jo vietoje yra statomas naujas. Toliau rengiami ypatingo, neypatingo ir nesudėtingo statinio projektai.
5) Statinio kapitalinio remonto projektas - toks projektas rengiamas tuomet, kai tikslas yra nekeičiant statinio išorės matmenų atlikti laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymą. Rengiant tokio tipo projektą reikėtų atkreipti dėmesį ar statinys, kuriame norima atlikti kapitalinį remontą yra ypatingas ar neypatingas.
6) Paprastojo remonto projektas - toks projektas pasirenkamas rengti tuomet, kai yra arba kultūros paveldo arba branduolinės energetikos objektas.
7) Supaprastintas rekonstravimo projektas - toks projektas reikalingas nesudėtingojo statinio rekonstravimo darbams atlikti. 
8) Supaprastintas statybos projektas - toks projektas yra pasirenkamas rengti tuomet, kai norima statyti naują nesudėtingo tipo statinį.
10) Techninis ir darbo projektas.Techninis projektas reikalingas norint gauti statybos leidimą. Darbo projektas, dar kitaip vadinamas DP SK (darbo projektas – statinio konstrukcijos) yra konstrukcijų dalis, kurią rengia konstruktorius. Šis projektas reikalingas norint įregistruoti statinį.
11) Supaprastintas rekonstravimo projektas - tokio tipo projektas gali būti rengiamas, kai norima rekonstruoti nesudėtingą statinį.
12) Pastato, patalpų ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas - parengus tokio tipo projektą galima yra keičiama tam tikro statinio paskirtis.

   Architektūra yra sudėtinga mokslo ir meno rūšis, reikalaujanti didelio domėjimosi ne tik dalykais, kurie yra susiję su šia profesija, bet ir kitomis sritimis, būti smalsiu, žingeidžiu bei stebėti aplinką, kad būtų visapusiškai išprusęs ir kaip specialistas, ir kaip asmenybė. Visi šie veiksniai formuoja architekto asmenybę, matomą klientų, kolegų akyse, bei autoritetą. Šia veikla užsiimantys specialistai nuolatos turi mokytis, tobulėti, sekti naujausius įstatymus, juos sužinoti vieni pirmųjų, kad jų žinios nepasentų ir naujausius įstatymų pasikeitimus iš karto galėtų taikyti darbe ir sąžiningai, turėdami naujausias žinias, galėtų konkuruoti su kitais architektais.