Konstrukcijos

Tai yra pastato laikančiųjų konstrukcijų, pagamintų iš tokių pačių medžiagų ir turinčių tokius pačius: matmenis, stiprį ir kitas pagrindines charakteristikas, projekto parengimas. Konstrukcijų projektavimo proceso vykdymas yra pradedamas nuo architektūrinės dalies įvertinimo, kainos bei terminų aptarimo su klientu.

 

Pastatas yra sudarytas iš šių pagrindinių konstrukcijų: pamato, sienų, perdangų, laiptų, pertvarų, durų, langų, stogo bei atskirų atramų. Daugiaaukščių namų konstrukcinės sistemos yra skirstomos į karkasines, sienines, tūrines blokines bei stiebines. Lietuvoje yra du pagrindiniai namų konstrukcijų tipai: mūriniai bei karkasiniai. Projektuojant pastatus ar statinius yra atsižvelgiama į šias ypatybes: konstrukcijų naudojimo, mechaninės konstrukcijų elgsenos, konstrukciją veikiančių apkrovų.

 

Kokybiškas konstrukcijų suprojektavimas lemia svarbius aspektus: statinio kokybę bei jo kainos dydį. Kaina už konstrukcijos projekto parengimą yra nustatoma atsižvelgus į konstrukcijos sudėtingumą.

 

Konstrukcijoms suprojektuoti reikia pateikti architektūrinę projekto dalį, kad būtų galima žinoti, kokias konstrukcijas reikės projektuoti.

 

Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• pasidaryti darbo ar techninį statinio konstrukcijų projektą;

• susiprojektuoti reikiamas konstrukcijas;

• turėti detalius būsimų konstrukcijų brėžinius.