Formavimo ir pertvarkymo projektai

Tvenkinių projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

  Formavimo ir pertvarkymo projektas

Tai žemės sklypų sujungimai, padalinimai naujai suformuojami žemės sklypai, žemėtvarkiniu projektu. Toks projektas yra laikomas žemėtvarkos planavimo dokumentu, tačiau sprendiniai negali prieštarauti aukštesnio lygmens bendriesiems teritorijų planavimo dokumentams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritorijų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams. Pilnam „žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto“ įgyvendinimui reikalingi geodeziniai žemės sklypo matavimai prieš projektą ir po projekto. Kai kuriais atvejais reikalingas ir topografinis brėžinys. Nors paslaugų rinkinys ir nemažas, bet populiarus investavimo būdas į žemės nuosavybę.

Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Vieną sklypą padalinti į keletą arba keletą sujungti į vieną;
• Atsiskirti žemės nuosavybę nuo bendraturčių;
• Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar naudojimo būdą;
• Suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti;
• Suformuoti žemės sklypą šiems projektams įgyvendinti: susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, viešosioms erdvėms, skverams ir želdynams;
• Prisijungti laisvos valstybinės žemės plotą prie jau turimos žemės nuosavybės.