Formavimo ir pertvarkymo projektai

Tai žemės sklypų sujungimas, padalijimas naujai suformavus žemės sklypus žemėtvarkos projektu. Toks projektas laikomas žemėtvarkos planavimo dokumentu, tačiau sprendiniai negali prieštarauti aukštesnio lygmens bendriesiems teritorijų planavimo dokumentams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritorijų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui įgyvendinti reikalingi žemės sklypo geodeziniai matavimai prieš projektą ir po projekto. Kai kuriais atvejais reikalingas ir topografinis brėžinys. Nors paslaugų rinkinys ir nemažas, bet tai populiarus investavimo būdas į žemės nuosavybę.

 

Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Vieną sklypą padalyti į keletą arba keletą sujungti į vieną;
• Atskirti žemės nuosavybę nuo bendraturčių;
• Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar naudojimo būdą;
• Suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti;
• Suformuoti žemės sklypą šiems projektams įgyvendinti: susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, viešosioms erdvėms, skverams ir želdynams;
• Prijungti laisvos valstybinės žemės plotą prie jau turimos žemės nuosavybės.