Tvenkinių kasimo projektai

Kontroliniai matavimai

Nekilnojamo turto paslaugos

Tvenkinių projektai

Tvenkinys - dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys įrengiamas iškasant daubą.

Projektas reikalingas norintiems turėti 10 arba daugiau arų dydžio tvenkinį.

Tvenkinius draudžiama įrenginėti: Pelkių ir šaltinynų teritorijoje(kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha), nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, natūraliose pievose ir akmenynuose, miško žemėjenebent kai įrengiamas iki 10 arų ploto ir įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, privaloma užtikrinti, kad nebus iškirsti saugotini medžiai.