Sunaikintų riboženklių atstatymas

Kontroliniai matavimai

Planų parengimas teismui

Riboženklių atstatymas (nužymėjimas)

   Šie darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius arba sutikslinant esamų riboženklių vietą, įtarus, kad jie galėjo būti perkelti. Norint pirkti, išsinuomoti ar kita forma įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama atlikti esamų riboženklių sutikslinimą (patikrinimą), pagal žemės sklypo ribų planą, kuris bus pateikiamas sandoriui atlikti.

Pastatų ašių nužymėjimas

   Pastatų ašių, pamatų, inžinerinių tinklų nužymėjimas. Šie matavimai atliekami prieš pradedant statybos darbus. Matavimo metu, pagal pateiktus projektinius brėžinius, vietovėje nužymima pastatų/tinklų statybos vieta ir ašys.