Žemėtvarkos projektai

Tai teritorijų planavimo dokumentas. Jis rengiamas siekiant kaimo gyvenamosiose vietovėse, neurbanizuotose teritorijose, suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimus. Vykdant tokį projektą, atliekamas sodybos vietos parinkimas, formavimas ir projektavimas. „Nustatant ūkininko sodybos ribas“ ir „ūkininko sodybos statybos zoną“, žemės ūkio paskirties žemėje – nekeičiant paskirties. Teritorijoje galima bus vykdyti statybas vienam gyvenamosios paskirties pastatui su keletu pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių, reikalingų ūkininko veiklai vykdyti.

 

Toks ūkininko kaimo plėtros sodybos projektavimas galimas tik didesniame nei 0,5 ha žemės sklype, kurio naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai, esančiame ne miesto teritorijoje.

 

Taip pat šiuo kaimo plėtros projektu galima suprojektuoti miško užsodinimą žemės ūkio paskirties žemėje, kurio paskirtį po užsodinimo galima pakeisti į miškų ūkio.

 

Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Vykdyti statybas žemės ūkio paskirties žemėje;
• Miškui įveisti ne miškų ūkio žemėje.